Inleiding

Volgens Van Dale:

Kledingstuk van leer, wol, zijde, garen of enige andere stof waarmee men de hand bedekt en dat alle vingers afzonderlijk omgeeft.

Alhoewel de handschoen op verschillende plaatsen op aarde voorkomt blijkt deze geen grote maatschappelijke waarde te hebben. Om deze stelling te staven kunnen we een doordeweeks verhaal doorlichten.

Jan Bosbeermans

Jan Bosbeermans was vandaag van plan om zijn eentonige bestaan te verlichten door naar de winkel te gaan. Misschien kon deze alledaagse daad zijn lijden alsnog verlichten. Op weg naar de winkel trachtte hij uit pure verveling enkele overtredingen te begaan. In deze poging faalde hij echter jammerlijk. Toen hij echter uit de auto stapte werd hij aangesproken door een agent, die hem berispte op zijn gevaarlijke rijstijl. Jan kwam er vanaf met een fikse boete. Opgelucht door deze gebeurtenis stapte hij de winkel binnen. Hierbij werd hij echter gedood nadat de gehele winkel in rook opging door een gaslek.

Het woord handschoen is geen enkele keer voorgekomen, daaruit leiden we dus af dat de handschoen niet veel invloed heeft op het dagelijkse leven. Als we nu het volgende verhaal beschouwen, kunnen we de tegenovergestelde conclusie trekken.

Jan Bosbeermans en de handschoen

Jan Bosbeermans was vandaag van plan om zijn eentonige bestaan te verlichten door naar de winkel te gaan. In een impulsieve bui als hij was, nam hij zijn handschoenen mee. Misschien konden deze alledaagse handelingen hem uit zijn lijden verlossen. Op weg naar de winkel trachtte hij uit pure verveling enkele overtredingen te begaan. In deze poging faalde hij echter jammerlijk. Toen hij echter uit de auto stapte werd hij aangesproken door een agent die hem berispte op zijn gevaarlijke rijstijl. Impulsief als Jan vandaag was, haalde deze een handschoen uit zijn zak en sloeg hiermee de agent in zijn gezicht, terwijl hij mee deelde dat hij hem uitdaagde tot een duel. Gesteund door de adrenaline die vrij kwam bij deze ondoordachte daad ging hij op de vuist met de agent. Deels doordat hij hierbij oerkreten sloeg, vormde er zich een cirkel van toeschouwers rond hem en de agent. De winkel was na verloop van tijd helemaal leeg gelopen en een kleine honderd mensen waren zich aan het vergapen aan de vechtpartij. Door dit voorval raakte er dan ook niemand gewond toen de winkel in rook op ging door een gaslek. Hierdoor beschouwde men Jan Bosbeermans als een held met bovennatuurlijke krachten. Er werden standbeelden opgericht voor hem en hij kon rekenen op een simpele job met een hoog salaris bij de staat...

In dit laatste verhaal heeft de handschoen duidelijk een belangrijke betekenis. Misschien onderschatten we allemaal de waarde van de handschoen wel. Misschien zou de handschoen een belangrijke factor van ons leven moeten zijn. Lijkt het niet aanneembaar dat de handschoen eigenlijk het antwoord is op de vraag naar het heelal, het leven en de rest? Misschien hebben we het ultieme product dat aan het einde van onze productieketen zou moeten staan al ontdekt.

Vanskiriwanska

Wat had Guybrush Threepwood (uit de Monkey Island™ series) kunnen doen zonder handschoen? Indien hij geen handschoen gevonden had in de jas van een acteur had hij Edward Van Helgen niet kunnen uitdagen tot een duel, bijgevolg geen bemanning gevonden voor zijn schip, niet naar Blood Island kunnen reizen, de voodoovloek die op Elaine rustte niet opheffen, de Caraïbische zee en de wereld daarrond niet kunnen redden van de meest stinkende en walgelijkste boosaardigste piraat aller tijde: The Evil Ghost Pirate Lechuck! Zonder de uitvinding van de handschoen waren we nu allemaal ondood en slaaf van Lechuck. We hebben ons vrij bestaan te danken aan de handschoen.

Het zou zelfs kunnen, volgens de meest recentste theorie, dat de handschoen ons gegeven is door de god Vanskiriwanska. Deze theorie steunt op meerdere wetenschappelijk bewezen fundamenten en kan wel eens de volgende algemeen verspreide godsdienst worden.

Over 10 jaar is misschien 1 mens op 5 een toegewijde aan de god Vanskiriwanska, deze dienend tot hij niet meer in staat is het afgodsbeeld te groeten. Dit is niet eens een onaantrekkelijk beroep aangezien dit een hoog salaris bied, toegang tot de harem van Vanskiriwanska (voor de mannen), en recht op 2 genotslaven van Vanskiriwanska per maand (voor de vrouwen). Voeg hierbij het aantrekkelijke pensioenplan en de gratis webruimte die aangeboden wordt en de mensen zullen weldra aanschuiven om in dienst te mogen treden van Vanskiriwanska.

Over heel de wereld zal het woord van Vanskiriwanska wet zijn en het gehele menselijke ras zal herenigd worden en samen naar de onmetelijke roem en rijkdom marcheren. Het menselijke ras zal superieur zijn aan anderen onder leiding van deze prachtige persoonlijkheid. De technologie zal ontwikkelen doordat ieder zich bezig kan houden met de nuttige dingen des levens aangezien de voor de rest gezorgd zal worden door het leger altijd klaar staande handschoenen.

Monkey Island is het perfecte voorbeeld van de positieve evolutie door inbreng van de handschoen. Zonder de handschoen zou er geen vervolg geweest zijn op Monkey Island 3: The Curse of Monkey Island. Monkey Island 4 (Escape From Monkey Island) zou nooit bestaan hebben en hiermee zou een lijn van prachtig uitgebaseerde adventure games tot staan gebracht worden. De gevolgen zouden onoverzienlijk zijn. Algehele paniek zou ontstaan door ontstemde fans en gek geworden aanbidders. De chaos zou zich uitbreiden, de software-industrie zou instorten, heel de halfgeleiderindustrie met zich meesleurend. De beurs zou daar natuurlijk onder leiden, elke economie op aarde ontwrichtend.

Blijkbaar zijn we met z'n allen maar weer mooi ontsnapt aan algemene chaos, en dit alweer door het onvoorstelbare geschenk van Vanskiriwanska.

Expansion packs

De handschoen werkt niet eens op batterijen! Dit maakt het mogelijk om ellenlange uren gebruik te maken van dit handige voorwerp.

Na de erkenning van het algemene nut van de handschoen kunnen de functies uitgebreid worden, expansion packs zouden beschikbaar kunnen zijn op elke hoek van de straat. Frisse spreuken als Buy your Vanskiriwanska 2000™, U kan zeer zeker onze volautomatische Vanskiriwanska-T47-handschoen gebruiken (nu met gratis auto-herladende, uitgerust met fax-modem, kogelvrije en gebruiksvriendelijke toevoegingsmodule) of Vraag nu nog uw goddelijke handschoenen en ontvang gratis de compilatie van Monkey Island 1,2,3 en 4 zouden menig reclamebord sieren.

Het systeem

Indien men zich met z'n allen zou openstellen voor de handschoen zou men zich meer kunnen bezig houden met het uitdokteren van een meer gezellig politiek systeem. Geef toe, vandaag de dag trekt het meeste op nog minder dan de kruising tussen een varken en een Chinese straathond waar al eens aan gebeten is (en geloof mij, wetenschappelijke studies wijzen uit dat deze kruising op bitter weinig lijkt).

We zouden ons politiek systeem kunne perfectioneren, zodat we ons geen zorgen meer hoeven te maken of er een monopolie bestaat op besturingssystemen zodat ons leven gecontroleerd wordt door een of andere op hol geslagen softwaregigant. Het wordt langzamerhand aan tijd dat we eens werk gaan maken van een degelijk systeem in ons leven, iets waar we op kunnen steunen en zekerheid geeft. Eens dit systeem een vaste waarde is, kunnen we ons concentreren op dingen die het alledaagse overstijgen, we zouden hier en daar wat aan het metafysische kunnen doen, onszelf ontdekken, onszelf de tijd geven om zich te ontplooien.

Meer vrije tijd betekent niet noodzakelijk vieze dingen doen met het oor van de duivel, die uitspraak is al achterhaald van in de tijd dat men nog in god geloofde, vandaag da dag betekent dit normaal dat men nuttige sites kan gaan bezoeken (bogdom bijvoorbeeld). Doe eens iets nuttig, emmer desnoods, zolang het leid tot tevredenheid en het ontplooien van onszelf en de maatschappij. Leer gekke liedjes over handschoenen van buiten, dat traint het geheugen. Doe af en toe iets gek, om te bepalen of het systeem wel bestand is op gekke dingen, want dit is op dit ogenblik totaal niet het geval.

Only the balls bounce

Hebt u zich nooit afgevraagd of die twee mensen die tennis spelen niet konden doorspelen, ook al liep er een naakte man over het veld met een reclameopschrift (authentiek: only the balls bounce).

Blijkbaar is ons systeem niet bestand tegen naakte mannen die over het veld lopen om reclame te maken. Dit simpele feit kan voorkomen worden door bevolkingsvoorlichting, de bevolking ervan bewust maken dat het mogelijk is dat een naakte man over het veld loopt om reclame te maken. Door simpelweg als het ware een clausule in te bouwen in de opvoeding betreffende naakte mannen, tennisvelden, en doorspelen, kunnen tenniswedstrijden doorgaan ook al vinden er naakte gebeurtenissen plaatst. Weer enkele geschokte zielen minder en een hoger tevredenheidsgehalte onder de bevolking.

Kampvuurgehalte

Uit recente wetenschappelijke metingen kan men eveneens vaststellen dat het algemene kampvuurgehalte drastisch stijgt. Hieronder kan men verstaan dat nog maar weinig mensen doen nog aan gezellig samenzijn. Een gemeenschappelijke factor kan dit gehalte opkrikken. Deze maakt algemene gesprekken mogelijk, die een inleiding kunnen vormen tot meer intieme woordenwisselingen.

De handschoen kan zeer gemakkelijk deze gemeenschappelijke factor zijn, algemene gesprekken kunnen dan gaan over de vorm, kleur en maat van de handschoen die hij of zij bezit. Nadat de handschoen helemaal ingeburgerd is zal deze verkrijgbaar zijn in verschillende gestalten, wat voor een perfect gespreksonderwerp zorgt.

De vraag naar de gestalte van de handschoen van de gesprekspartner past mooi naast de al traditionele vragen achter het weer, leeftijd, ouders, geslacht (in het geval dit niet duidelijk is), lengte, gewicht, internetverbinding, school, woonplaats, salaris, tewerkstelling, rijksregisternummer, seksuele voorkeur en gemiddeld aantal overtredingen per maand. Men kan zich op zeer gemakkelijke wijze een indruk van de gesprekspartner eigen maken door een simpele handdruk.

Tegelijkertijd wordt komaf gemaakt met de grootste vijand van zowel Guybrush Threepwood als van Vanskiriwanska, namelijk El Pollo Diablo™ (of The Evil Demon Chicken). Als je hem kent valt hij best wel mee, hij is niet helemaal wat je van hem verwacht als je naar de geruchten luistert, maar hij heeft een onbegrijpelijke fobie van handschoenen.

Mayonaise

Volgens wetenschappelijke simulaties met behulp van een pot mayonaise, een computer en een handschoen lijkt het hele universum te herleiden tot de handschoen (alleszins als men kan kiezen tussen een pot mayonaise en een handschoen). Is het dan geen logisch gevolg de handschoen uit te roepen tot intergalactisch voorwerp van onze dimensie?

Als u dit laatste leest denkt u natuurlijk dat de handschoen nooit de pot mayonaise kan inhalen als het om de verkiezing van het intergalactisch voorwerp van deze dimensie gaat (reglement is trouwens af en toe in te kijken op bogdom) , het is algemeen geweten dat de pot mayonaise een fabelachtige voorsprong heeft op de handschoen. Dit is echter omdat er een fout gebeurde bij het afdrukken van de formulieren, niemand kon van de tweede foto zeggen wat het nu precies was, en dus stemde men massaal voor de pot. Dit jaar zal dit echter anders zijn, de formulieren (af en toe inkijkbaar op bogdom) zullen dit jaar gecontroleerd worden door het bogteam (bezoek het bogteam op bogdom) en de foto's zullen perfect te identificeren zijn.

Besluit

Het is van vitaal belang dat ieder voor zich op eigen wijze de handschoen interpreteert, en bijgevolg Vanskiriwanska toelaat in hun leven. Dit kan leiden tot ongebruikelijke situaties, van naakte mannen tot ontploffende winkels, maar deze variaties leiden tot een dieper inzicht in Vanskiriwanska en het leven zelf.

De handschoen is bijgevolg op mystieke manier gebonden aan het felst omstreden paradigma ooit: het leven zelf. Verschillende wetenschappelijke studies wijzen uit dat het paradigmagehalte van de handschoen echter minstens half zo hoog liggen als dit van het leven, mogelijk zelfs even hoog of misschien zelfs nog hoger.

Het maandblad van de paradigmajager (Paradigm) is dan ook met een groots onderzoek bezig betreffende het paradigmagehalte van de handschoen. Het is mogelijk dat informatie over dit onderzoek beschikbaar is op de volgende site: bogdom, of alleszins entertainment terwijl u wacht op de wetenschap dat het er misschien toch nooit beschikbaar zal zijn.

De voortgang van de gehele kwestie van de handschoen kan men volgen op de site van het bogteam of op de site van Bog Against The Vagijn, die experimentele muziek op paradigmaformaat schijnen te produceren.

Een les die we alleszins kunnen leren (lees tussen de regels) is dat het hoogst immoreel en schandalig is om een persoon zijn handschoenen te ontnemen, dit in een klaslokaal, en deze dan zo door geven dat deze er geen toegang meer toe heeft, zeker als deze ongelukkige daarna wordt verplicht om een verhandeling van minstens 2000 woorden te schrijven over handschoenen, wat alleen maar kan leiden tot maatschappelijk onverantwoorde zinsconstructies en taal.

Google