# (bogdomkantoor) 2004-3-4 15:22:26


Vandaag was Feel eens zijn oor te luister gaan leggen in het postkantoor, om te horen waar zijn per post bestelde Playgirls bleven. Blijkbaar gaat de postbodeman ook al eens naar de gazettenwinkel (of 'het gazettenwinkelke'), want er hing een exclusief bordje buiten, vermeldend dat het postkantoor om hooguitzonderlijke redenen gesloten was zolang een zekere Feel nog buiten het kantoor in kwestie rondliep. Wat een pech voor Feel! Om hem te steunen in zijn queeste heeft JEFFOsZ voor een hoopje catalogussen van lingeriewinkels gezorgd. Alhoewel Feel wel min of meer ontroerd was door het gebaar (eigenlijk is 'aangedaan' een beter woord in dit geval) was het volgens hem toch niet hetzelfde als 'the real thing'.

Google