# (bogdomkantoor) 2002-4-18 18:18:18


Nu we de aars van Spauwer stabiel gekregen hebben, zijn we vandaag even in de WCs van Gabber Corporation gescheten. Onze wraak stonk, maar werd ietwat getemperd door het feit dat er na een uur nogal wat lawaai ontstond door de brandweer die het gebouw van Gabber Corporation kwam ontruimen.

Google