# (blog) 2002-4-18 21:57:23


De nieuwste bog in ontwikkeling, Pong Could Be BogArcade (kan nog van naam verandere), is momenteel 13min51sec lang en wordt waarschijnlijk nog dubbel zo lang,
ik houd ulle op de hoogte,
Smékûs

Google