# (blog) 2002-4-22 20:59:08


Bij deze heeft Barf ontdekt dat de Blog werkt, schaamte heeft al ingetreden en weder weggetrokken, TROTS heeft nu zijner inborst vervuld, TROTS over zijn kunnen werken met Blog :D.

Google