# (tip) 2002-4-23 19:47:40


Een handigheidje:
Poog niet Der Smékûs te overtreffen met zogenaamde gevatte, dubbelzinnige dan wel vage, maar desalniettemin geterminologeerde uitspraken, samen te vatten voor de leek onder de algemene noemer: "Onzin".
U zal keer op keer het onderspit moeten delven ten opzichte van de grootmeester, weze gewaarschuwd, dan telt u voor 2 (niet dat dat uw pogingen een hogere slaagkans zouden geven).

Google