# (bogdomkantoor) 2002-5-3 18:11:59


Vandaag heeft er zich een nieuwe werkmens aangeboden op bogdomkantoor: Koenie. Als we hem aannemen zal zijn taak er vooral uit bestaan om potloden te slijpen en optrekken met de Smékûs zodat de rest gerust is. Momenteel beraadslagen we nog of we hem al dan niet aannemen.

Google