# (blog) 2002-5-4 21:49:12


Voor welkeender volkeren die nog niet wezend op de hoogten gesteld der aanwezigheid van IRC, met meerdere specifiëring: Undernet (eu.undernet.org), kunnen zich bij deze ener deeglijken IRC-client nederladen, en zich naar betreffende server te begeven.

Voor allomtegenwoordige nietsbetekende onzin kan u terecht op #bogdom (waar anders), waar ten allen tijden een admin (zou moeten) aanwezig zijn, hoofdzakelijk in de incarnatie van synk/Jonas, en in 2den getalen Saribro/GiGNiC. (Andere admins van Bogdom mogen zich altijd aanmelden)

U weze welkom geheten op #bogdom.

Google