# (bogdomkantoor) 2002-5-17 18:41:03


Mr. Tibalt vondt dat het weer eens tijd was om zijn bloederige hand te laten zien (als het ware natuurlijk), en ging dan ook een keer zien hiernaast (Gabber Corporation) of er nog wat te castreren viel. Nu is het zo dat het wetenschappelijk en volgens de schaal op Orre Orre Weuh Gna bewezen is dat gabbers doorgaans impotent blijken te zijn (sorry Darth Gabber). Dit uit zich natuurlijk in verschrompelde geslachtsorganen (een beetje zoals apenootjes) en er viel dan ook weinig te castreren voor Mr. Tibalt. Deze reageerde zich dan maar af op Spauwer, door deze zijn beenhaar zorgvuldig één per één uit te trekken. Barf kreeg zijn regels...

Google