# (bogdomkantoor) 2002-5-20 11:01:02


We hebben een tijdje te maken gehad met technische moeilijkheden. We noemen geen namen maar kijken boos in de richting van Koenie, die dacht de efficientie van het elektriciteitsnet te verhogen door lustig en meermaals een potlood in het stopcontact te porren. En dit nadat we al een waarschuwing hadden gekregen van Electrabel betreffende onze te sterk varierende stroomafname (de DildoMaster 2000 van Feel verbruikt namelijk nogal wat)...

Google