# (tip) 2002-5-22 19:04:13


Wat een vruchtbare Tipdag voor mij, vandaag. Tip :Mensen, denk er eens aan : de Weledele Meneer Philip Clerick is maandag verjaard, en ik vind dat iedereen die hem kent, hem een hand MOET gaan geven, is dat begrepen?
Bedankt
Jef

Google