# (tip) 2002-5-28 20:34:04


Sharky Forums

Ik zou al die daar zijn met enige kennis, dan wel creativiteit, of gewoon simpele "goesting", willen verzoeken mijn theorie der status van het universum een daarbuiten te willen bekijken, evenwel interpreteren indien tijd/geld/...

(Let wel: Engels-talig forum, dus: Engels-talige theorie)

GiGNiC

Google