# (bogdomkantoor) 2002-6-24 21:37:09


Barf is betrapt op snokken in de WCs door Feel. Feel is daarop naar huis gestuurd want had last van stevige braakaanvallen. Nonkel Van Grauwel vond dat Barf zijn pitje maar afgeknipt moest worden, kwestie dat het een dezer dagen al niet opnieuw gebeurt...

Google