# (bogdomkantoor) 2002-7-5 13:03:22


Smékûs blijkt weer in zijn StarBogFase te zitten. Hij heeft zich namelijk voorgenomen om in verre landen boze Gabbers te gaan bevechten en hij is er meermaals op betrapt dat hij zichzelf Luke Skybogger noemt. Na de middag is hij zomaar vertrokken. De rest maakt zich weinig zorgen alhoewel we niet weten wanneer hij terugkomt of naar waar hij vertrokken is. Spauwer en Barf worden er van verdacht dat ze van de gelegenheid gebruik willen maken door het archief van Smékûs te plunderen. Volgens de mondelinge overleveringen (lees: de geruchten van aan de toog) zouden er zich daar vortige boeken bevinden.

Google