# (tip) 2002-3-5 22:20:34


Echte mannen wassen zich nooit, behalve de eikel !

Bedankt Lorre voor jouw vernieuwende kijk op het leven, en de daarbij horende levenswijsheden.

Google