# (bogdomkantoor) 2002-7-7 14:54:05


Verontrust door de voorspellingen van Nonkel Van Grauwel kwam de gehele bogdomkantoorbemanning vandaag samen om te beraadslagen wat deze zouden inhouden. Uiteindelijk kwam het erop neer dat er meerdere bakken bier genuttigd werden en er geen besluit opgemaakt werd. Het feit dat we geen besluit trokken werd als besluit beschouwd. De enigen die niet aanwezig waren zijn Smékûs, die nog in zijn BogWarsFase blijkt te zitten en Gekke Koenie, die al een hele tijd niet meer gezien is.

Google