# (bogdomkantoor) 2002-7-8 16:21:02


Om iets constructief te doen stelde Feel voor om Gekke Koenie, alias Koenie de potloodman, alias Gekke Koenie de potloodman, eens te gaan zoeken. Barf en Spauwer stelden voor dat zij de WCs voor hun rekening zouden nemen en na lang zwoegen vond JEFFOsZ Koenie, al slapend achter de waterautomaat.

Google