# (bogdomkantoor) 2002-7-9 13:06:04


Barf en Spauwer werden meermaals opgemerkt in de buurt van de WCs, lezend in vakliteratuur. Moest Smékûs hier rondhangen dan zou hij al lang een memo laten verspreiden betreffende het overmatig WC-gebruik dat beteugeld moet worden en iets over het verbod om nog meer als 69 keer per dag in de omgeving van de WC te vertoeven.

Google