# (bogdomkantoor) 2002-7-15 16:07:02


Mr. Tibalt schijnt een gigantisch telefoonboek bij te hebben dat lijkt op het Gigantisch Telefoonboek van de Heilige Man, Sinterklaas. Feel vroeg aan Mr. Tibalt of deze link te ver gezocht is. Deze mompelde hierop iets over een dildo die hij verkoos boven de gigantische arm der wet in zijn heilige aars. Feel begreep het totaal verkeerd en dacht dat Mr. Tibalt het op zijn geliefde en alom gevreesde DildoMaster 2000 (TM) gemunt had, en schoot zo hard in paniek dat we een vergunning moesten aanvragen in verband met de recente wet, die het huisvesten van bijzonder schichtige en in paniek geraakte personen waarvan de sexuele geaardheid en voorkeur redelijk twijfelachtig is, betrekt.

Google