# (bogdomkantoor) 2002-7-17 22:00:40


Feel is nog vrij schichtig. We hebben tevens bevestigd gekregen dat Barf officieel tot rampgebied is verklaard. Dit betekent dat we op de een of andere manier hem kunnen misbruiken zodat we schadevergoeding krijgen (het systeem zit heel ingewikkeld in elkaar), de sfeer zit er helemaal in...

Google