# (bogdomkantoor) 2002-8-3 15:32:19


Koenie de Potloodman is vandaag afwezig. De opgegeven reden vermelde iets in verband met het niet deftig kunnen rondlopen als gevolg van een paar ongemakkelijk gesitueerde potloden. Smékûs liet een memo rondgaan dat iemand hem een kantoorstoel zou moeten geven, aangezien die van hemzelve 'onklaar' gemaakt werd door de afwezige. Feel is nog steeds op kruistocht en heeft ontdekt dat zijn stofzuiger steeds naar de onderkant van Gabber Corporation wijst zodat zijn Flair zich onder het gebouw zou bevinden omdat zijn Flair zich onder het gebouw bevindt. Deze ontdekking werkte op de zenuwen van Mr. Tibalt die zich ging afreageren op Koenie.

Google