# (bogdomkantoor) 2002-8-4 22:14:16


JEFFOsZ heeft dezemorgend vroeg bloed gezien (cfr. Actualiteit, idioot) en was dan ook een beetje opgehitst. Samen met Mr. Tibalt gingen ze in Mechelen een beetje anti-rasismotisch (rasismotisch = marginaal rascisme) doen. Smékûs had natuurlijk weer alles gemist terwijl Spauwer en Nonkel Van Grauwel druk bezend waren met "I Can Taste The Music".

Google