# (bogdomkantoor) 2002-8-11 14:35:10


Na een hoopje dagen (we zijn de tel kwijt geraakt) is het ons gelukt om de ambetante plaag onder controle te krijgen. Hoe het komt dat de paddestoelen zo plots konden opzetten is ons een raadsel. Misschien komt het doordat Spauwer 'nekeer goe in den hoek had geschete'.Smékûs voelt zich niet zo goed nadat hij deze morgend de laatste paddestoelen opgegeten heeft en werd geëxcuseerd met een geval van acute en tamelijk scherpe diarree.

Google