# (bogdomkantoor) 2002-8-13 17:57:27


Smékûs liet een memo rondgaan die mede deelde dat we weeral op zondag gewerkt hebben. Hierna daalde het moreel zienderogen en hebben we onszelve bezopen.

Google