# (bogdomkantoor) 2002-8-16 13:26:13


Met z'n allen zijn we Gabber Corporation binnen getrokken om daar wat keet te gaan schoppen. In de verborgen gang daalden we af naar de duistere diepten van het gigantische en akelige gebouw. In een gigantische onderaarse ruimte vonden we een demonisch opgestelde machine die de 'GabberCore' bevat. Deze 'GabberCore' bevat onwaarschijnlijk veel SEFR. Nonkel Van Grauwel merkte op dat er verbazend veel hazelnoten rondslingerde. Barf opperde dat dit misschien naar Hazelnootjesman verwijst, waarop hij een voenk op zijn kabine kreeg van JEFFOsZ aangezien we allemaal toch al hetzelfde dachten. Spauwer heeft zijn pootje dan maar opgeheven tegen de demonische machine en ze bijgevolg deftig onklaar gemaakt. De onuitstaanbare stank dreef ons echter terug naar ons hoofdkwartier...

Google