# (bogdomkantoor) 2002-8-18 10:02:15


Smékûs projecteerde Koenie, de potloodgek, met een wijde boog door het verste raam van het kantoor (toeval, gezien de abominabele gooivaardigheid van Smékûs) nadat hij zijn verse stoel zag die half tot pulp herleid is. Feel is van plan om de GabberCore met veel geweld, dirty sex en hulpstukken te veroveren. Nonkel Van Grauwel deinsde terug bij het horen van de te gebruiken middelen. JEFFOsZ:"Mà onoezele goat, as ge na is wacht tot we gaan bogge zijn op pjoekelpipi..."

Google