# (blog) 2002-8-26 21:31:28


Er komt een verslag aan van de bogactiviteiten op Pukkelpop, maar wegens uiteenlopende getuigenissen moeten de aanwezigen nog tot een consensus komen...

Google