# (bogdomkantoor) 2002-8-30 16:44:25


We DACHTEN dat we uitgeslapen waren, maar dat bleek niet zo te zijn. Gisteren kregen we allemaal een acute slaapaanval en vielen we in slaap vlak voor de voordeur terwijl we wachtten op Barf die de sleutel had. Barf was echter als eerste bezweken en enkele ogenblikken later bezwijkten we gezamelijk en lagen we als een niet-ordentelijke hoop dominostenen met kleren aan voor de voordeur te ronken. Tegen dat we ontwaakten was het tijd om huiswaarts te keren, maar Smékûs stelde nog een memo op die het gebruik van vergelijkingen over dominostenen met kleren aan tracht te beteugelen...

Google