# (bogdomkantoor) 2002-9-2 22:07:19


Feel heeft zijn stofzuiger omgebouwd tot een vrij marginale peniskokerschietende machine. Mr. Tibalt vond dat dat laatstgenoemde vrij ondegelijk gemonteerd was en het meer op zijn plaats is op een tentoonstelling voor buitensporige en ondegelijke marginale apparatuur voor lichtelijk sexueel gefrustreerden met een scheve orientatie. Smekes vond dat deze vergelijking ruimschoots te wijt ging, en wees Mr. Tibalt erop dat de beperking op vergelijkingen desbetreffende dominostenen met kleren aan eveneens kan gelden voor marginale vergelijkingen over tentoonstellingen. Barf en Spauwer gaven elkaar een kopstoot en lagen de rest van de dag op de grond.

Google