# (bogdomkantoor) 2002-9-3 16:50:21


De aanval op de GabberCore is door Feel gepland voor zaterdag. Tenminste, als Spauwer en Barf wakker worden, want die twee liggen nog steeds k.o. op de grond. Spauwer kwam nog even recht, maar JEFFOsZ vond het ongeloofelijk lollig om hem terug neer te slagen. Tot nu toe is dat lollige trukje slechts eenmaal gelukt aangezien Spauwer geen poging meer heeft ondernomen om te ontwaken uit zijn schijnbare coma.

Google