# (bogdomkantoor) 2002-9-5 21:03:38


JEFFOsZ had een manier gevonden om munt te slagen uit de comateuze toestand van Barf en Spauwer. Hij had hen verleidelijk opgesteld en aan de rest van de bogdomkantoorbemanning de prijs van 1 euro voor een welgemikte stamp tegen hun derrière. Tot ver na de middag deed JEFFOsZ gouden zaken. Vooral Feel, die de voorkeur had voor een goeie shot tegen de aars van Spauwer, bracht geld in het laatje van JEFFOsZ. Maar toen JEFFOsZ liet zien hoe het echt moest, werd Spauwer wakker. Bij het zien van diens tot pulp herleide aars slaakte hij een kreet zodat ook Barf ontwaakte en de inkomstenbron van JEFFOsZ, die hij trouwens niet eens als inkomstenbron had gemeld aan de belastingsdienst, vervloog met een onwelriekende wind afkomstig van Spauwer. Smékûs zat met zijn voet vast in de WC...

Google