# (tip) 2002-9-11 17:09:16


Of doe uw schoenen NIET tegoei vast op school, en begin ni te blijten as men ze even voor jou bewaart, zodat je een halve dag kan rondschuifelen op blote voetjes,

Smékûs

Google