# (bogdomkantoor) 2002-9-16 20:48:55


Feel heeft blijkbaar de broek-kaka-erij van Spauwer gisteren als iets 'gaaf' geïnterpreteerd, want vandaag gaf hij twee keer het beste van zichzelf onder de vorm van een vrij lopende bruine substantie, die zo maar in zijn broek terecht kwam. Smékûs kwam tot de ontdekking dat we gisteren weer over het hoofd gezien hadden dat het zondag was, terwijl JEFFOsZ enthousiast wist te vertellen dat het circus uit Peregoewania een hoop mutanten bij heeft, die men kan uitjouwen als men het gaat bezichtigen. Nonkel Van Grauwel opperde dat we maar eens met z'n allen naar het circus moesten gaan...

Google