# (bogdomkantoor) 2002-9-17 20:45:31


Barf denkt blijkbaar dat het spontaan kaka doen in de broek een rage is, want hij voegde de daad bij de gedachte, en wel op zo een spetterende wijze dat Smékûs, die anders wel een hoopje olifantekak gewoon is, even bezweek. Nonkel Van Grauwel wist te vertellen dat er gisterennacht een kanariemens en een pruimensoepaap ontsnapt zijn uit het Peregoewaans circus. Feel had ambras met Mr. Tibalt omdat laatsgenoemde om een onduidelijke reden de onwelriekende kous van eerstgenoemde gestolen had...

Google