# (bogdomkantoor) 2002-9-19 19:46:52


Nonkel Van Grauwel wist te vertellen dat er een pruimensoepaap in de kantoren van GabberCorporation gesignaleerd was. Feel kreeg last van paranoia en ging de kanarimens achterna. Het liep echter minder bloederig af, aangezien Feel het raam niet open kreeg (kinderslot)...

Google