# (edelen) 2002-9-23 22:18:23


Gastheer : -"Houd u allen gedeisd , onzeren vijand zal spoedig meedogenloos toeslaan, want, heren , Koning Influenza , en zijn barbaarse horden zijn in aantocht. "

Gastheer : - Jassen aan dus !
Edele 1 : - Hoezo?
Gastheer : - Jassen AAN DUS !
Edele 2 : - Hoezo?
Gastheer : - Doe gewoon je jas aan, MINKUNKEL !
Edele 3: - Hoezo? Jas?
Gastheer : - DOE JE JAS AAN! VERDOMDE HELDUIVELS !
Edele 1 : -Maar edele gastheer, ... wij dragen helemaal geen jassen, wij dragen kielen, en harnassen , en maliënkolders! Wat raaskal jij nou allemaal! "Jas" .. tss , heb je weer te lang met je neus tussen de tieten van jonkvrouwe Gerlinde gezeten? Te veel van haar giftige en tevens hallucinante borstschimmels binnengesnoven, beste man?

*Hierop propt Edele 1 z'n twee meter lange slagzwaard in de adellijke reet van de verslagen Gastheer.
De twee andere edelen ( respectievelijk Edele 2 en Edele 3) rollen over de grond van het lachen en daarbij schijt Edele 3 z'n kuit vol.

* Tot morgen , voor een nieuwe aflevering van : " Hubertus , Carolus en Al Zjabbar , de jolige edelen." , ten minste , als jullie dit een leuke reeks zouden kunnen vinden. Even overleggen ==> zie forum.

Google