# (bogdomkantoor) 2002-10-1 21:22:12


Spauwer heeft weer het beest uitgehangen en ambras gemaakt met Koenie en Barf, die er beiden wederom niet over te spreken waren.

Google