# (bogdomkantoor) 2002-3-12 19:22:49


Tibo, alias Mr. Tibalt denkt dat Hazelnootjesman zich schuil houdt in de squashruimten van het bogdomkantoor, een plek die sinds Feel zich van deur had vergist al in jaren meer gezien is door iemand van het bogdomkantoor.

Google