# (bogdomkantoor) 2002-10-6 19:16:15


Er waren er een hoopje die vonden dat Feel nu maar eens werk moest maken van een aanvalsplan om GabberCorporation een GabberCore lichter te maken. Onder druk gaf Feel zuchtend zijn uitgebreid epileren van zijn linkertepelhaar op en zette zich aan iets helemaal anders dat niets met de GabberCore, noch met epileren te maken had.
JEFFOsZ vroeg zich als enigste af wat we nu verder waren als enkele momenten voordien...

Google