# (bogdomkantoor) 2002-10-10 20:39:56


Blijkt dat gisteren de toestand vrij onoverzichtelijk was door een foutje in de ovulatiekalender van Spauwer, met serieus verteerde etensresten tot gevolg. Smékûs voelde zich verplicht een memo te laten circuleren aangaande "het instellen van een extern adviesorgaan betreffende de controle op de ovulatiekalender van anonieme personen teneinde accidentjes zoals gisteren te voorkomen". Feel stelde zichzelve onmiddelijk kandidaat om deze commisi-sissy voor te zitten. De rest van bogdomkantoor was echter in luidruchtig beraad gezet...


Google