# (tip) 2002-10-10 20:53:01


De gezegende Mr. Tibalt loopt ook nog ergens rond !!
Riskeer uw leven en wordt geconfronteerd met Mr. Tibalt, gewapend met een verse scalpel (gepikt uit het ziekenhuis) en een hoopje krukken ('geleend' van ne kerel in ne witte jas), die thuis of ergens anders te bezoeken is...
Hoezee hoezee hoezee
Mr. Tibalt is er wee'

Google