# (edelen) 2002-10-10 21:37:44


Op een dag werd ridder Hubertus wakker, en kreeg enorm veel goesting om te gaan wandelen. Plotseling deed hij z'n kiel en z'n harnas aan, deed z'n laarzen aan , en spande z'n sporen. Slaapdronken als hij was liep hij zonder broek door het bos.
Toen onzer aller vriend ridder Hubertus zich oprees om te kijken of er vogeltjes zaten in een vogelhokje, werd hij plotseling door een paardeneus aangepord, door Philippe Clerick, het paardje dat drie stielen kent. "In m'n vrije tijd is het paardje leerkracht!" briesde Meneer Clerick, " en ik waag mij ook wel 'ns aan wat laswerk!" riep het paardje uit. Hubertus wou dit best wel geloven, maar was te slaapdronken om iets tegen het paardje te zeggen. Edel als hij was, boog edelman Hubertus voor het paardje, en wou hem net iets zeggen toen ........
Marcel Hofkens, het aggressieve dominante paardje z'n enorme paardepik in de reet van de edele Hubertus stootte. Dit voorval werd door de bosbewoners ( vooral door meneer konijn ) onthaald met een grandioos applaus en gejuich. Toen Marcel klaar was liet hij Hubertus liggen voor wat hij was. Door de machtige stoten van Marcel's boorlul waren alle vitale buikorganen van edelman Hubertus geraakt en gedisloceerd. Marcel en Philippe daarentegen liepen ontspannen in galop weg , en bespraken hun tactiek, laten we zeggen : een debriefing. Inderdaad , Marcel en Philippe , de grappenmakers, werken in team, en met één van hun listige listen of valstrikken verkrachten ze niets vermoedende wandelaars. En zo verging het edelman Hubertus , helaas. Kijk dus maar goed rond als je gaat wandelen, en doe zeker je broek en harnas aan ! Tot zover.

Google