# (tip) 2002-3-13 15:20:05


Draag nooit schoenen als je gaat slapen !

Google