# (bogdomkantoor) 2002-10-22 21:35:48


JEFFOsZ had het vandaag te druk met Smékûs Nine Inch Nails te leren kennen om aandacht te geven aan Koenie, die het weer hard in zijn bolleke had. Het is namelijk zo dat Koenie, op z'n eentje alle potloden in een straal van 42 km rond het bogdomkantoor tot pulp geslepen heeft. Feel heeft vandaag druk gewerkt aan een aanvalsplan, maar heeft het moeilijk met iets wat hij "GabbberDronez" noemt. Spauwer en Nonkel Van Grauwel raakten vandaag slaags over het probleem of men de ruimte-tijd al dan niet op 120°C mag wassen...

Google