# (tip) 2002-3-13 15:20:32


draag nooit een pamper als je in bad gaat !

Google