# (bogdomkantoor) 2002-10-28 13:13:29


Mr. Tibalt kwam vandaag terug van zijn kruistocht, en maakte in zijn door een stier getrokken strijdwagen serieus wat amok onder de GabberDronez. Tot s'avonds werden we lastig gevallen door hakkende geluiden en een occasioneel rondvliegend brokje GabberDrone. Naar het schijnt zou zijn verschijning indrukwekkender geweest zijn als hij zijn 2898pk-Duvel-Engine had om zich voort te stuwen. Maar sinds gisteren bleek dit one-of-a-kind-apparaat ontvreemd geweest te zijn. Het is wel zo dat Feel zich verdacht bezend hield met het, wat hij noemde, ombouwen van zijn ontspanningsapparaat. Het kwam er op neer dat hij gesignaleerd werd te prutsen met een gigantische motorblok en deze proberend aan te sluiten op zijn alom gevreesde DildoMaster 2000 (TM). Smékûs dacht er het zijne van en luisterde naar The BogPongDecline. Spauwer had weer last van jarretellenexzeem en deed er het zwijgen toe.

Google