# (bogdomkantoor) 2002-11-4 21:26:48


Door een aantal technische storingen (lees: Feel heeft de motor van Mr. Tibalt terug gegeven en experimenteerde daarom met een experimentele aandrijving die op internet werkt, met als gevolg dat we enkele dagen zonder zaten) was het ons niet gegeven om verslag uit te brengen. Het is namelijk zou dat Spauwer geprobeerd heeft om de rimpelingen in de tijd-ruimte glad te strijken teneinde de akelige tweelinggevallen te elimineren die nu nog bij Gabber Corporation rond lopen. Het blijkt dat we vrij allergisch zijn voor onze tweelingstuff, en dit vertraagd het plan om komaf te maken met de GabberCore.

Google