# (bogdomkantoor) 2002-11-7 19:09:20


We hoopten dat Mr. Tibalt tegen de middag wel zou stoppen met te razen rond het kantoorgebouw naast ons, maar het tegendeel was waar. Na een spoedberaad besloten we Mr. Tibalt te faxen, om te vragen of hij nog van zin was om de lastige tweelinggevallen te elimineren. Hij faxte echter terug dat hij het nog even druk had. Maar tegen de avond schoot hij in actie, en onthoofde ieders surreële tweeling, behalve die van hemzelve, want dat kon hij niet zo goed aan...

Google