# (bogdomkantoor) 2002-11-9 23:23:12


Smekes had genoeg van intertijdtoestanden, en boerde de tweelingbroer van Mr. Tibalt in het gezicht, teneinde ook dit gevalletje op te ruimen.

Google