# (bogdomkantoor) 2002-11-11 19:26:08


Smekes en Barf hebben de ass van Spauwer gekicked omdat hij het forum veranderd heeft en teveel heult met de veggies.

Google